Gå till innehåll

Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning inom vuxenutbildningen. En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan och under en viss tid. I Boxholm har vi ingen egen vuxenutbildning utan prövningen kommer att ske vid vuxenutbildningen i Tranås eller Mjölby.

Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med studie- och yrkesvägledaren i Boxholms kommun. Om du redan har ett godkänt betyg i den kurs du vill pröva kommer det att utgå en kostnad om 500:- som du betalar till den skola som du gör prövningen vid.