Störningar i det nya skoladministrativa systemet 

Boxholms kommun har tillsammans med de andra ITSAM-kommunerna köpt in ett nytt skoladministrativt system. Tyvärr så fungerar det inte som vi skulle önska så vissa störningar förekommer. Arbete pågår att lösa problemen.