Skollunch i hemklassrum åk F-3

Information till vårdnadshavare som har barn på Stenbockskolan F-3

Med anledning av Covid-19 kommer Stenbockskolan F-3 äta sin skollunch i sitt hemklassrum. Ändringen genomförs den 18 januari och anledningen till detta är att glesa ut elevantalet på Parketten.

Eleverna kommer få maten serverad från Parketten i aluminiumformar där tillbehör som sallad, knäckebröd, smör och mjölk ingår. Det kan komma att bli ändringar på den planerade matsedeln utifrån vad köket kan leverera.

Elever som har specialkost kommer få sitt namn märkt på sin matlåda.

Vi hoppas och tror att detta kommer fungera bra.

Skolan arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska trängseln. Idrottsundervisningen genomförs mestadels utomhus. När det sker inomhus träffas inte elever över stadierna i omklädningsrum.

Fritidshemmen försöker förlägga sin verksamhet utomhus i så stor utsträckning som det är möjligt.

Skolan genomför inga aktiviteter över årskursgränserna.

Personalmöten genomförs digitalt samt lärare uppmanas att förlägga sin planeringstid hemma. All personal använder visir samt följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande handhygien.

Conny Oskarsson
Rektor