Skola24 får ett nytt utseende 2021-04-12

Skola24 kommer att få en uppdatering till Skola24 NXT måndag 2021-04-12. Uppdateringen innebär att utseendet ändras till ett modernt responsivt gränssnitt men funktionen för frånvaro mm kommer att bli på samma sätt.
Här är en länk till guider/filmer på hur det kommer att se ut.