PISA

PISA står för Programme för International Student Assessment och är världens största internationella elevstudie. PISA genomförs var tredje år. PISA undersöker 15-åriga elevers kunskaper i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det är ett 80-tal länder som deltar i år. I år är det elever födda år 2002 som deltar. I Sverige är det 261 skolor som deltar och en av dessa är Stenbockskolan. Vi har 50 elever som är födda år 2002. Av dessa väljs 37 elever ut av Skolverket. PISA genomförs i Boxholm tisdag 2018-03-06.

Informationsbrev till vårdnadshavarePDF för elev som har valts ut att deltaga.