IST Lärande - omdöme mm

Planeringar, bedömningar och omdömen samt utvecklingssamtal skrivs i IST Lärande.

Här kommer du till IST Lärande

Vi skickar ut inloggningsuppgifter till vårdnadshavare för åk 7-9 under vecka 42 med vanlig post. Det finns vårdnadshavare som har elever i andra årskurser än åk 7-9 och de kommer då givetvis se alla sina barn, men det är inte ännu kopplat någon information för dessa elever. Det är respektive lärare som bestämmer när det är aktuellt att koppla på sin klass och sina elever. Till att börja med kan det vara så att det inte finns så mycket information på eleven/barnet, men det kommer att fyllas på mera information efter hand. Inloggningsuppgifter till övriga årskurser kommer att skickas ut då det är aktuellt.