Förvaltningskontor

Telefon expeditionen: 0142-895 75
Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.30

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Box 65,
595 03 Boxholm

Besöksadress:
Skolgatan 1,
595 71 Boxholm

E-post: barnochutbildning@boxholm.se

Skolchef
Conny Oskarsson, 0142-895 97

Rektor Stenbockskolan F-3
Conny Oskarsson, 0142-895 97
Biträdande rektor Anna Svärd, 0142-896 08

Rektor Stenbockskolan 4-9
Jonas Cannervik-Wass, 0142-895 90

Rektor Åsbo skola
Christina Nessvi, 0142-895 18 (Åsbo), 0142-896 28 (Stenbockskolan)

Rektor förskola
-

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 0142-895 86

Studie- och yrkesvägledare
Ida Lyckbåge, 0142-895 77

IT-strateg
Jonathan Törneryd, 0142-895 93, 070-286 06 80