Gå till innehåll

Resekort gymnasieskola

Du som bor i Boxholms kommun och går på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har rätt till ett resekort som är giltigt under ett läsår (15/8-16/6) hos Östgötatrafiken.

Resekortet är till för dig som studerar och du kan resa med kortet som längst till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Kortet är personligt och gäller bara för dig som det är utfärdat till.

Du som börjar årskurs 1 på gymnasiet får ditt resekort hemskickat strax före skolstart, alternativt under de första skoldagarna. Du som redan går på gymnasiet ska spara ditt kort över sommaren. Det kommer att laddas på med en ny period till starten i årskurs 2 eller 3.

Giltighetstid
Gäller helgfri måndag – fredag kl. 05.00-19.00. Även helgfria dagar under loven.

Pris
Det är kommunen som betalar för ditt resekort. Om studierna upphör ska kortet lämnas tillbaka till skolexpeditionen på Stenbockskolan.

För att resekortet ska vara giltigt behöver du som elev ha skrivit på ditt namn samt dina sex första siffror i personnumret på baksidan av kortet.

Geografisk giltighet
Alla tåg och bussar inom Östergötland.

Borttappat eller trasigt resekort
Du som elev får själv betala resan till och från skolan tills ett nytt resekort ordnats. Samma sak gäller om du glömt kortet hemma eller i skolan.

Ett nytt resekort kan du hämta ut mot en expeditionsavgift på 100 kronor, endast kontant betalning, vid skolexpeditionen på Stenbockskolan alternativt vid kommunväxeln vid biblioteket. Det är viktigt att du kontaktar oss innan så att vi hinner aktivera ett nytt kort. Det gamla resekortet spärras då och kan inte längre användas. Kortet kommer att aktiveras direkt men går inte att använda förrän dagen efter aktivering.

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det inte går att använda kan du kontakta skolexpedition. Du kan själv välja om du vill hämta kortet på Stenbockskolan eller vid kommunväxeln mot en expeditionsavgift på 100 kronor, endast kontant betalning. Till dess att du ordnat ett nytt resekort får du betala dina resor själv. Kortet kommer att aktiveras direkt men går inte att använda förrän dagen efter aktivering.

Vid frågor eller för att beställa nytt kort, kontakta:
Paula Leto, studie- och yrkesvägledare, Stenbockskolan
0142-895 77
paula.leto@utb.boxholm.se

Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare, Stenbockskolan
0142-895 86
rose-marie.bruhn@boxholm.se