Om du måste flytta när du börjar på gymnasiet

Ibland innebär studier på gymnasiet att man kanske behöver flytta för att kunna läsa vid just den skola och det program som man har valt. En del skolor har egna internat där elever har möjlighet att hyra elevrum och där verksamheten är anpassad för att kunna stötta eleverna när de bor vid skolan. Andra skolor saknar dessa internat men kan ibland tipsa om lämpliga boenden för unga elever.

I de fall nedanstående punkter uppfylls kan Boxholms kommun bevilja ett inackorderingstillägg till elever som läser på skolor långt hemifrån till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

 • Eleven ska vara folkbokförd i Boxholms kommun.
 • Om, utom när särskilda skäl finns, skoldagen överstiger 11 timmar/dag (totala res- och väntetider inkluderat) i genomsnitt under läsåret.
 • Utbetalning sker förskottsvis via bank en gång/månad. Höstterminen beräknas till 4 månader (september – december) och vårterminen till 5 månader (januari – maj).
 • Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av gällande basbelopp om skolan ligger inom Östgötatrafikens område. Om skolan ligger utanför trafikområdet utbetalas 1/25 av basbeloppet.
 • Elev som får inackorderingsbidrag beviljas ej resekort eller reseersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan.
 • Inackorderingstillägg beviljas inte till (men kan vara sökbart via CSN):
  - Elev vid folkhögskola
  - Elev vid friskola
  - Elev vid riksinternatskolor
  - Elev studerande utanför Sverige
  - Elev som är antagen vid skola i andra hand, så kallad andrahandsmottagning.

För att ansöka om inackorderingstillägg via Boxholms kommun fyller du i och skickar in denna blankett.