Val av skola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. De allra flesta väljer också att gå i förskoleklass när de är sex år. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan. För barn 6-12 år erbjudes fritidshemsverksamhet på alla skolor.

I Boxholms kommun finns två kommunala skolor. Det vanligste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet, men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan skola eller en från kommunen fristående skola.