Gå till innehåll

Stöd till elever

Alla elever har olika behov. Ibland innebär det att en elev behöver särskilt stöd i någon form. Det allra vanligaste är att eleven får det stödet på sin skola.

Har du några frågor kring detta kan du vända dig till rektor på din skola där ditt barn går på, alternativt till chefen för elevhälsan.