Svenska 2

Svenska 2 är ett ämne som ska stötta elever med utländsk bakgrund i attutveckla och fördjupa det svenska språket. Undervisningen sker individuellt på elevens nivå och om möjligtpå de tider då eleven inte deltar i klassundervisningen. Svenska 2-undervisningen syftar till att överbrygga de språkliga problem som finns när det gäller inlärning av grundskolans alla ämnen på alla stadier.