Svenska

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”  (lgr11)

I svenskämnet utgår vi från de grundläggande färdigheterna läsa, skriva, tala och lyssna. Det är viktigt att tänka på att svenska språket inte bara är ett skolämne utan det är elevens språk och verktyg för att lättare hantera situationer som dyker upp i vardagen.

Eleven ska också få möjlighet till att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Därför är vårt mål att ge varje elev läs-, film- och teaterupplevelser. "Det finns bara ett sätt att lära sig att läsa och skriva bra och det är att läsa och skriva ofta" (Ur "första novellboken" av Hans-Eric Ekengren och Brita Lorentzson-Ekengren)

Vi har arbetat fram årshjul för varje årskurs där vi visar momenten i undervisningen. Här framkommer de ovanstående nämnda grundläggande färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna samt litteraturhistoria och grammatik. Alla svensklektioner inleds med 15 minuters läsning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årshjul år 7.pdf Pdf, 28.9 kB, öppnas i nytt fönster. 28.9 kB 2014-10-08 10.26
Årshjul år 8.pdf Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster. 24 kB 2014-10-08 10.26
Årshjul år 9.pdf Pdf, 368.7 kB, öppnas i nytt fönster. 368.7 kB 2014-10-08 10.26