Slöjd

Syftet med ämnet slöjd är att eleverna ska:

  • utveckla kunskaper i olika hantverk och träna på förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer
  • ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat
  • ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik
  • utveckla förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck
  • ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling
  • utveckla en medvetenhet om estetiska traditio­ner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder