Samhällskunskap

Är det verkligen sant? Grundläggande källkritik (år 7)

Under denna kurs får eleverna lära sig att man inte ens kan lita på oss lärare till 100 procent!

Lag och rätt (år 7)

Vi diskuterar varför vi måste ha lagar, och vi studerar orsaker till brott, påföljder, hur det går till i tingssalen, kriminalvården samt polisens arbete

Vi tar upp grundlagarna, Europakonventionen och Barnkonventionen

Vår kommun (år 8)

Vad är en kommun? Vilka uppgifter har kommunen? Vilka är våra folkvalda, och vad kan vi kräva av dem? Kan de kräva något av oss? Frågorna är många — och vi försöker att besvara dem alla!

Så styrs Sverige (år 8)

Vi går igenom skillnaden mellan diktatur och demokrati som samverkansform, partierna och deras ideologier samt valet och dess betydelse

Vi går igenom vad regering och riksdag har för uppgifter och något om hur arbetet där går till

Vi diskuterar opinion och opinionsbildning

Arbetsliv (år 8-9)

Detta arbetsområde innehåller bland annat företagsorientering dvs. besök på företag samt redovisning av detta. (numera i samband med PRAO:n)

Praoförberedelser och —uppföljning samt

kartläggning av elevernas egna framtidsplaner

Samhällsekonomi (år 9)

Vi lär oss om ekonomins betydelse i samhället utifrån de tre nivåerna privatekonomi, företagsekonomi och samhällsekonomi

Vi lyfter särskilt fram risken att hamna i skuldfällan och att alltid försöka ha framförhållning i ekonomin