Religion

Etik, moral och samlevnad är ett eget ämne i år 7 med 50 minuter i veckan hela läsåret

Vad är en religion? (år 7)

Allmän religionskunskap, begreppsorientering

Jesus och Nya Testamentet (år 7)

GT - översiktskurs

Vi diskuterar Bibeln som bok, olika Jesusbilder, Paulus och urkyrkan

Kristendomens historia (år 8)

Kursen följer kristendomen från urkyrkans tid till nutid, och vi jämför olika kyrkor och samfund med varandra såsom katolska, ortodoxa och lutheranska  kyrkor samt frikyrkor.

Världsreligionerna (år 9)

De olika världsreligionerna jämförs med varandra och med kristendomen De religioner som tas upp grundligt är naturreligionerna, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen