Franska år 9

Genom texter av olika de slag skaffar vi oss ett bredare ordförråd för att på så sätt kunna uttrycka oss med större språklig säkerhet. Vi lär oss bland annat verb som böjs med être, relativa pronomen, adjektivets komparation, plats och böjning samt genitiv. Vi gör egna arbeten om något som är förknippat till Frankrike som vi sedan redovisar på olika sätt.