Franska år 8

I åttan lär vi oss bland annat att klara av vardagssituationer så som att gå och handla, gå på café, vägbeskrivningar etc. För att göra det så autentiskt som möjligt spelar vi in oss själva på video, ett ofta uppskattat moment! :)
Vi fördjupar oss grammatiskt med exempelvis fler verb, passé composé, futurum med aller och negationer. Vi övar på att uttrycka oss så att en fransman skulle förstå det vi säger samt ställa enklare frågor och besvara frågor.