Franska år 7

I sjuan befäster vi och repeterar mycket av det som vi lärt oss i sexan. Vi kommer in på en del grammatik så som olika verb, possessiva pronomen och adjektivets böjning. Därutöver fyller vi på vårt ordförråd genom textläsning och hörövningar. Vi jobbar med klassrumsfraser som vi illustrerar på A4papper och som sedan sätts upp på väggen i klassrummet för att man på så sätt ska kunna använda sig av fraserna när det behövs.