Franska år 6

I sexan får man under höstterminen prova på de olika språken franska och tyska under åtta veckor vardera för att till vårterminen sedan göra sitt val.
I sexan lär vi oss till exempel enkla fraser så som hälsningsfraser, presentera sig själv och sin familj, siffror, djur, färger, frukter etc. Vi bekantar oss också med Frankrikes karta och lär oss om landet i stort. Vi arbetar främst med att lära oss uttala franskan.