Moderna språk franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det är över 100 miljoner människor som talar franska som modersmål och tillsammans med de som talar franska i andrahand blir det omkring 290 miljoner. Franska språket är alltså stort och spelar en viktig roll både för oss här i Sverige och i världen i övrigt. Även om det inom EU beslutats att medlemsländernas officiella språk skall vara likställda som arbetsspråk, så behandlas de i praktiken inte lika i alla sammanhang. Till exempel översätts alla dokument först på franska och engelska och översätts inte till andra språk förrän senare, om ens då. Både den muntliga och skriftliga språkfärdigheten inom franskan är således både nyttig och rolig att kunna! =)