Matematik

I matematikämnet behandlas följande ämnesområden

åk 7:

 • Tal (de fyra räknesätten)
 • Geometri (längdmått)
 • Bråk
 • Procent
 • Tabeller och diagram
 • Algebra och ekvationer

åk 8:

 • Mer om tal
 • Geometri (areamått)
 • Algebra och ekvationer
 • Bråk och procent
 • Sannolikhetslära
 • Samband
 • Stora och små tal

åk 9:

 • Ännu mer om tal
 • Geometri (volymmått)
 • Procent
 • Funktioner och algebra
 • Genrepet/Styva linan (repetition inför ämnesprovet). Vi varvar undervisningen med teoretiska genomgångar, gemensamma övningar samt eget arbete.