Kemi

åk 7: Grundämnen, kemiska föroreningar, separeringsmetoder, luft och vatten

åk 8: Syror, baser, jonföreningar och organisk kemi

åk 9: Biokemi, förbränningar, materialkemi och metaller

* Lokala avvikelser kan förekomma