Historia

Forntiden och antiken (år 7)

Vi studerar flodkulturerna med fokus på Egypten  och går sedan vidare till antikens Grekland och Rom

Vi påvisar hur rötterna till dagens samhälle kan härledas bakåt i tiden.

Tre revolutioner (år 7)

Vi studerar och jämför den amerikanska, den franska och den industriella revolutionen

Extra: imperialism och emigration

1900-tal 1 (år 8)

Första världskriget och mellankrigstiden

Ryssland blir Sovjetunionen

1900-tal 2 (år 9)

Andra världskriget och Förintelsen

Tiden efter 1945