Hem- och konsumentkunskap

Hem och konsumentkunskap

Ämnet innehåller praktik men också teori.

I de teoretiska delarna jobbar vi med:

  • Livsmedelskunskap (hur man hanterar och förvarar olika livsmedel)
  • Näringslära (olika livsmedels näringsinnehåll och hur man äter näringsriktigt)
  • Konsumentekonomi (hur du blir en smart konsument, ekonomi, försäkringar och lån)
  • Reklam (hur reklam påverkar oss och hur vi reflekterar över den)
  • Hållbar utveckling (miljö och hur vi kan påverka den genom olika val av livsmedel och tillagningsmetoder)

I det praktiska arbetet jobbar vi med;

  • Olika tillagningsmetoder
  • Hur man lagar mat och bakar från grunden
  • Vilka redskap som är lämpliga
  • Hur man lagar mat till personer som har behov av specialmat

I bedömningen ingår de praktiska färdigheterna och också hur eleven kan omsätta de teoretiska bitarna i det dagliga praktiska arbetet (såsom vilka val av livsmedel de gör och motiveringen av sina val utifrån miljö, ekonomi, hälsa och jämställdhet).

Vi bedömer också att de kan sköta ”runt omkring” arbetet såsom disk, dukning och källsortering.

Har ni frågor om ämnet så ring till oss som jobbar här:

Mia Lindberg 89595 alt 89563 (teoretiskt och praktiskt arbete)

Mona Ekeblad 89585 alt 89595 (praktiskt arbete)