Geografi

Jorden (år 7)

Vi repeterar kartkunskaper

Vi går igenom och diskuterar naturgeografi, klimatlära, jordens uppbyggnad med yttre och inre krafter och viktiga begrepp

Jorden — resurser och klimat  (år 8)

Vi arbetar med jordens resurser, miljö, energi och sambandet mellan resurser och ekonomi

Vi går igenom EU:s historia och tar en titt på EU av idag

Geografi – jämförelse mellan länder (år 9)

Lokalt och globalt

Hållbarhet och resurshantering

Fattiga och rika länder