Fysik

åk 7: Astronomi och ellära

åk 8: Akustik, optik, tryck och mekanik

åk 9: Energi samt atom- och kärnfysik

* Lokala avvikelser kan förekomma