Förberedelseklass

I förberedelseklassen går nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska.
Förberedelseklassen har som syfte att ge intensivträning i svenska och ge en introduktion i den svenska skolan.
I förberedelseklassen bygger eleverna upp sitt språk så att de blir redo att börja den vanliga ämnesundervisningen.