Engelska

På Stenbockskolan arbetar vi med böckerna Prime Time som grund i vår undervisning. De är uppbyggda på två texter. Vi läser och studerar de tillhörande orden. I varje årskurs fördjupar vi oss i ett projekt om ett engelsktalande land. Årskurs 7 läser om Storbritannien, årskurs 8 läser om USA och årskurs 9 läser om ett valfritt engelsktalande land. Varje årskurs läser även en bok tillsammans som eleverna sedan skriver en bokrecension om.

I årskurs 9 har vi nationella prov som bedömer elevernas förmågor i skrift, tal, hör- och läsförståelse. Provet sker på vårterminen.

Det här bedömer vi:

Analysförmåga

  • Hur väl eleven kan se likheter och skillnader. Växla mellan olika perspektiv.

Kommunikativ förmåga

  • Hur väl eleven kan uttrycka sig med nya uttryck och ord.
  • Hur väl eleven formulerar och varierar sig.

Begreppsförståelse

  • Hur väl eleven kan förstå nya begrepp och använda dem beroende på situation och uppgift.

Metakognitivförmåga

  • Hur väl eleven kan tolka uppgifterna den stöter på.
  • Hur väl eleven kan lösa problem när den t.ex. inte kommer på ett engelskt ord.

Informationshanteringsförmåga

  • Hur väl eleven kan organisera och hantera information den tar till sig i texter.