Biologi

åk 7: Evolution, zoologi och ekologi

åk 8: Miljökunskap och anatomi

åk 9: Sex och samlevnad samt genetik

* Lokala avvikelser kan förekomma