Bild år 7-9

Bild år 7-9

I bildsalen upptäcker vi bildämnets olika delar både genom praktiska och teoretiska studier. Vi utvecklar vår fantasi och tränar upp vår förmåga att framställa bilder. Vi ritar, skissar, målar, klipper, klistrar, knådar och fotar. Vi provar olika material och olika tekniker och vi tränar både öga och hand. Vi arbetar med att tolka och förstå vad det är vi ser i olika typer av bilder. Vi för diskussioner kring färger, bilder och konst och vi lär oss att kritiskt granska reklam. Arbetet i bildsalen siktar på att vara lustfyllt, kreativt och tillgängligt för alla. Mottot: Alla kan! För visst kan alla rita eller måla, bara på olika sätt.

Varje läsår har olika huvuddelar. Dessa är bl a:

År 7 – Teckningsövningar, Perspektiv, kroppen
År 8 – Bildkommunikation, reklam, bildanalys, komposition
År 9 – Konst då och nu, design, foto, utställning

Elevarbeten åk 7 Perspektiv, volym, skyltar

Elevarbeten åk 8 Bokframsidor

Elevarbeten åk 9 CD-omslag