Välkommen till Stenbockskolan år 4-6

Detta läsår 2019/2020 finns det på Ställaren (år 4-6) sex klasser.
Totalt är det 115 elever.