Skolavslutning och Covid-19

Med anledning av den skenande smittspridningen i Östergötland.
Enligt presskonferens från region Östergötland, 21-04-30, ska vi gå in i ”personlig lockdown”.
Mer information Region Östergötland.

Skolan kommer fortsätta sin verksamhet men kommer vara än mer noggranna att följa restriktionerna. Skolan har klarat sig bra tack vare vårt arbete för att förhindra utbrott av covid-19. Hamnar vi i ett läge där vi misstänker klustersmitta kommer vi överväga att övergå till distansstudier. Vi uppmanar elever till att hålla avstånd, ha noga handhygien men även stanna hemma vid symptom på covid-19. Vi vill från skolans sida även vädja att ni följer regionens rekommendation att endast umgås med de man bor tillsammans med.

Riktlinjer gällande skolavslutningen den 11 juni 2021

Skolcheferna i Östergötland har träffats vid flera tillfällen under året. Vi är överens om att vi alla ska förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer bevaka utvecklingen av smittspridning samt om rekommendationerna ändras fram till juni.
Vårt ställningstagande utgår ifrån de nuvarande rekommendationerna gällande smittspridning och är samordnade med regionens övriga skolkommuner.

Skolavslutning

På grund av Coronapandemin kan en traditionell skolavslutning i dagsläget tyvärr inte arrangeras. Skolavslutningar för grundskolan i Boxholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Region Östergötland, samt de riktlinjer som finns för avslutningar på grundskolan.

Alla skolavslutningar kommer att ske klassvis. Skolavslutning på skolgårdar, i Folkets Park eller i kyrkan av traditionell karaktär tillsammans med familj, släkt och vänner kommer därför inte att ske.

Skolavslutning handlar om att fira och uppmärksamma att man som elev har avslutat läsåret/grundskolan, det vill säga att tillsammans med sina klasskamrater och lärare få fira avslutningen. Eleverna kommer därför att erbjudas ett alternativt skolavslutningsfirande fredagen den 11 juni.

Men hur dagen kommer att se ut och hur en alternativ skolavslutning kan utformas vill vi samtala med våra elever och rektorer om. Förra årets skolavslutning på Stenbockskolan innebar att elever från årskurs F-8 genomförde avslutningen mellan kl. 08.00-10.00 och eleverna från årskurs 9 mellan kl. 10.00-12.00. Åsbos skola hade sin skolavslutning mellan kl. 8.10-9.50. Självklart kommer eleverna träffas klassvis för bland annat betygsutdelning (årskurs 6-9) men hur en alternativ skolavslutning blir, återkommer vi därför till.

Med vänlig hälsning
Conny Oskarsson
Skolchef/rektor