Skolavslut ht 2019

Vi vill tacka alla elever, föräldrar och personal för den här terminen.

Vårterminen börjar onsdagen 8/1. Eleverna läser enligt ordinarie schema och bussarna kör som vanligt.

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

Christina Nessvi (rektor Åsbo F-6), Conny Oskarsson (rektor STB F-3), Jonas Cannervik-Wass (rektor STB 4-6)