Ny skolledarorganisation

Kommunledningen har tagit beslut om ny skolledarorganisation från och med 1 april 2019.

Conny Oskarsson övertar skolchefsrollen på 50 % från Rozita Hedqvist som gått i pension. Därutöver kommer Conny att vara rektor på 50 % för Stenbockskolan F-3 samt fritidshemmen, dvs Fritidsklubben, Gullvivan, Kaprifolen och Solrosen.

Jonas Cannervik-Wass kommer vara rektor för Stenbockskolan 4-9 samt rektor för Komvux.

Christina Nessvi fortsätter att vara rektor på Åsbo skola. Hon ansvarar för grundskola F-6, grundsärskola samt fritidshemsverksamheten i Åsbo. Christina behåller ansvaret för elevhälsoteamet.

Conny Oskarsson, Jonas Cannervik-Wass, Christina Nessvi