Mobilfria lektioner

En nyhet för läsåret är att vi inför mobilfria lektioner också i årskurs 7-9. Mobilerna ska under lektionstid vara i skåpet. Undantag gäller naturligtvis för de elever som till exempel av medicinska skäl har behov av mobil. Alla elever har chromebooks och dessa kan pedagogiskt användas till det eleverna tidigare haft sina mobiler till.

Diskussionen om mobilernas vara eller icke vara är ständigt aktuell. Vi i skolan ser att även en ljudlös mobil blir ett störande inslag och mycket värdefull lektionstid försvinner då koncentrationen riktas bort från skolan och aktuellt ämne.

Hör av er till mig om ni undrar något.

Med vänlig hälsning

Jonas Cannervik-Wass, Rektor