Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23 eller i Skola24 eller MobilApp,
men under en övergångsperiod kan frånvaron även anmälas till skolkontoret på 0142- 895 75 (telefonsvarare dygnet runt).
Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!

Vi är angelägna att inga missförstånd sker som kan innebära att vi inte uppmärksammar att en elev saknas när skoldagen börjar.

Så här står det på webben…

https://www.boxholm.se/barnutbildning/grundskolor/franvaroanmalan.4.42900ce515c6041606bcf1df.html

/Göran