Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras i Skola24, men frånvaron kan även anmälas till skolkontoret på 0142- 895 75 (telefonsvarare dygnet runt).

Frånvaroanmälan

av elev ska ske

innan kl 07.45.

        

https://boxholm.skola24.se

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag! Vi är angelägna att inga missförstånd sker som kan innebära att vi inte uppmärksammar att en elev saknas när skoldagen börjar.

Har du tappat bort din inloggning eller lösenord kan du kontakta
IT-strateg Göran Nordell och uppge din mailadress då skickas det ut nya aktiveringskoder.

Skollagen ställer krav att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. SMS-tjänsten innebär att när någon lärare markerar oanmäld frånvaro för en elev kommer det att sändas ett SMS-meddelande till vårdnadshavare. Det skickas bara ett SMS/dag och elev för den oanmälda frånvaron, dvs även om eleven har oanmäld frånvaro på fler lektioner än en.


Nytt program för att frånvaroanmäla elever - Skola24

Start 2016-09-09

Vi håller på att införa en ny frånvaroportal i Boxholms kommun. Vi har startat med lärare och personal och fortsätter nu att koppla på vårdnadshavare.

I frånvaroportalen - Skola24 - kan du ta del av ditt barns schema, göra frånvaroanmälan, bekräfta frånvaro, få en grafisk översikt över frånvaron, se klasslistan och kontakt-information till lärarna. Vi kommer även att koppla på SMS-avisering som skickas vid ogiltig och oanmäld frånvaro. Det finns en även en MobilApp för Skola24 där du kan frånvaroanmäla ditt barn mm.

Har ditt barn fått ogiltig frånvaro ska du gå in i Skola24 och bekräfta att du tagit del av ditt barns frånvaro.

Vi skickar ut aktiveringskoder fredag den 9 september via e-post till vårdnadshavare som har haft e-post inlagda i vårt gamla system för skapandet av konto för inloggning till Skola24.

När du har loggat in så ska du samtidigt kontrollera att rätt mobiltelefon-nummer är registrerat. Vi kommer även att koppla på SMS-avisering fredag 2016-09-09.

Får du ingen aktiveringskod via e-posten ska du snarast höra av dig till mig så att vi kan lägga in din e-postadress. Har du ingen e-postadress kan vi skicka ut aktiveringskoden via brev.

Här är adressen till Frånvaro Skola24 https://boxholm.skola24.se

Här nedan finns det lathundar för hur man ska aktivera sitt konto, göra frånvaroanmälan, bekräfta uppkommen frånvaro, koppla på MobilAppen mm  

Lathund: Aktivering av konto Pdf, 543 kB.
Lathund: Föräldrar Pdf, 1.6 MB.
Lathubd: Frånvaro Pdf, 633.7 kB.
Lathund: MobilApp Pdf, 254.2 kB.

Kontakta Göran Nordell, IT-strateg om du undrar något

E-post Göran Nordell
Tfn 0142-895 93