E-tjänst skola

Barn- och utbildningsverksamheten använder systemen IST Lärande och IST Admin för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Syftet är att elever och vårdnadshavare lättare och mer kontinuerligt med hjälp av dessa båda system ska få information om elevens kunskapsutveckling samt skriftliga omdömen i de olika ämnena. Systemet Skola24 används för hantering av frånvaro/ledigheter.

Från och med nu skrivs allt in i IST lärande och publiceras så att det blir öppet för både elev och vårdnadshavare. Eftersom lärarna tidigare själva fått välja hur mycket de skrivit i IST lärande så är vi medvetna om att det ser väldigt olika ut för eleverna. Vi reserverar oss för eventuella ”barnsjukdomar”.

Vi är tacksamma om ni hör av er direkt om ni upptäcker något som ser konstigt ut eller om ni har frågor. Kontakta respektive ämneslärare vid frågor angående elevuppgifter. Kontakta It-strateg Göran Nordell vid tekniska frågor, 0142-895 93.

En webbsida som kallas ”E-tjänst skola” har skapats för att samla de olika länkarna:

Skola24 (Inloggning och lösenord) används för elevens frånvaro/ledigheter.

IST Admin (Bank-ID inloggning) används för att se elevens betyg, elevens undervisningsgrupper samt för att ändra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

IST Lärande (Bank-ID inloggning)används för att se planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämne samt utvecklingssamtal.

https://www.boxholm.se/4.a76d1b11685224c13bffe7.html