Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan MH

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se


Rektor 4-9 (tjänstledig tom 2021-06-18)

Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Tf rektor 4-9 (2021-04-06 - - 2021-06-18)
Lena Thörn-Wennerqvist 895 90

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 895 86

Skolvärd
Ann-Christine Eriksson, 895 85

Elevhälsa
Anna-Karin Karlsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Jenny Jonzon, skolsköterska, 895 81
Emma Pettersson, kurator, (tjänstledig)
Tina Hansdotter-Hjort, kurator, 895 78, 070-268 58 21
Teresa Lindh, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

Elevcoach
Daniel Arveberg, 073-536 12 48

Skolbibliotekarie
N.N., 895 83

Studie- och yrkesvägledare
Ida Lyckbåge, 895 77

IT-strateg
Jonathan Törneryd, 895 93, 070-286 06 80

Klassföreståndare 4-6, Personalrum tfn 895 99
4A Niclas Gustafsson
4B Carolin Halin
5A Paula Leto
5B Beatrice Stende
6A Heléne Boman
6B Maria Andersson

Klassföreståndare 7-9
Klass 7A
Liselotte Fast/Sltx, 896 03
Peter von Heideken/Sltm/Tk, 895 84
Christian Jonsson/Sv/SVA, 895 96

Klass 7B
Ing-Marie Andersson/So, 895 88
Ralf Lundell/Sltm/Tk, 895 84
Johan Andersson/Mu, 895 91

Klass 8A 
Torbjörn Andersson/So/Sv, 895 94
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94

Klass 8B
Maria Lindberg/Idh/Hkk, 895 63
Malin Edborg/En/Alt-B, 895 94
Karin von Heideken/Sltx, 896 03

Klass  9A
Josef Djerf/En/Alt-B, 895 91
Mikael Andersson/No/Ma, 895 96

Klass 9B
Helene Folkesson/Förb/Sv, 895 94
Jenny-Maria Boij/Bl/Sv, 895 74

Övriga lärare
Linette Heinebäck/Spec Ma 4-9, 895 88
Cathrine Karlsson/Spec sv 4-9, 895 88
Maria Holmqvist/E/Sv, 895 91
Dominik Dolenec/Ma/NO, 895 96
Terése Wallberg Davidsson/Ma/NO, 895 96
Elisa Pereira Olivares/M2SPA, 895 91
Mona Ekeblad/HKK, 895 95
Henrik Tengvall/Id, 895 63
Sandra Yngve/Elevstödet, 896 13 
Lena Thörn Wennerqvist/Elevstödet, 896 13
Ulrik Söderhielm, 895 88
Andrea Dungmark Dolenec, 895 99

Tjänstlediga
Elin Nilsson, 895 99

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan GRS (Grundsärskola)


Rektor 4-9

Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Klassföreståndare , Personalrum tfn 896 13
8E Aina Sjölund
9E Aina Sjölund

Övriga lärare
xxx

Övriga personal
Gisela Skog, assistent

VUXENUTBILDNINGEN

Rektor
Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Studie- och yrkesvägledare
Ida Lyckbåge , 895 77

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Zainab Hameed, 896 11
Carola Hovbrandt, 896 11
Erika Westergren, 896 11