Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan L

Rektor F-3
Conny Oskarsson, 895 97

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 895 86

Elevhälsa
Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Camilla Avenstedt Malmberg, måndag jämn vecka, fredag udda vecka
Emma Pettersson, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

IT-strateg
Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04
1A         Madelene Torvaldsdotter                         
1B         Emma Lärking    
2A         Alexandra Carstensen
2B         Linda Sehlstedt
3A         Maria Sjöstedt
3B         Mari Enell Johansson                  

Övriga lärare
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Ann-Britt Larsson/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Sofie Unemo, 896 04
Hanan Faeq/ MLARA, 896 04
Niclas Gustafsson, 895 99
Kristina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga
Camilla Bruhn, 896 04
Karolina Johansson, 896 04

Elevassistenter
Mikael Nylander, 895 99
Kim Nylander, 896 04
Sandra Eriksson, 896 04
Cecilia Staaf, 896 04

Förskoleklasser/Fritidshem

Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90
Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand
Ronja Wallgren
Sandra Eriksson

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                            
Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson
Lolita Ekman
Cecilia Staf
Sandra Eriksson
Amanda Laurell                                      

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-446 32 07
Kristina Hedenlund
Helen Lantz

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89
Beatrice Svahn
Kim Nylander
Tobias Möller

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Zainab Hameed, 896 11
Susanne Ax, 896 11