Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan L

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se

Rektor F-3
Conny Oskarsson, 895 97

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 895 86

Elevhälsa
Anna-Karin Karlsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Jenny Jonzon, skolsköterska, 895 81
Emma Pettersson, kurator, (tjänstledig)
Tina Hansdotter-Hjort, kurator, 895 78, 070-268 58 21
Teresa Lindh, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

IT-strateg
Jonathan Törneryd, 895 93, 070-286 06 80

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04
1A         Alexandra Carstensen
1B        Josefin Winell
2A         Maria Sjöstedt                         
2B         Mari Enell Johansson    
3A         Madelene Torvaldsdotter
3B         Emma Lärking                  

Övriga lärare
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Ann-Britt Östberg/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Sofie Unemo, 896 04
Karolina Johansson, 896 04
Hanan Faeq/ MLARA, 896 04
Kristina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga åk 1-3
xxx

Förskoleklasser/Fritidshem

Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90
Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand
Gun Fredriksson
Helen Lantz
Tobias Möller

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                            
Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson
Lolita Ekman
xx                                 

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-202 77 05
Kristina Hedenlund
Kim Nylander
Maria Hall

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89
Beatrice Svahn
Sandra Eriksson
Cecilia Staf
Louise Hertzman

Tjänstlediga Förskoleklass/Fritidshem
Ronja Wallgren
Sanna Karlsson
Amanda Laurell Svensson

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Zainab Hameed, 896 11
Carola Hovbrandt, 896 11
Erika Westergren, 896 11