Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan L

Rektor F-3
Conny Oskarsson, 895 97

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 895 86

Elevhälsa
Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Camilla Avenstedt Malmberg, måndag jämn vecka, fredag udda vecka
Emma Pettersson, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

IT-strateg
Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04
1A         Madelene Torvaldsdotter                         
1B         Emma Lärking    
2A         Alexandra Carstensen
2B         Linda Sehlstedt
3A         Maria Sjöstedt
3B         Mari Enell Johansson                  

Övriga lärare
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Ann-Britt Östberg/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Sofie Unemo, 896 04
Hanan Faeq/ MLARA, 896 04
Niclas Gustafsson, 895 99
Kristina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga
Camilla Bruhn, 896 04
Karolina Johansson, 896 04

Förskoleklasser/Fritidshem

Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90
Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand, 1A
Gun Fredriksson
Helen Lantz, FA
Tobias Möller

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                            
Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson, 1B
Lolita Ekman, FB
Cecilia Staf
Ronja Wallgren                                  

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-446 32 07
Kristina Hedenlund, 3A
Sandra Eriksson, 3A
Kim Nylander, 3B

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89
Sanna Karlsson, 2B
Beatrice Svahn, 2A
Amanda Laurell 

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Zainab Hameed, 896 11
Susanne Ax, 896 11