Gå till innehåll

Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23 eller i Skola24 eller MobilApp (se nedan). Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.

https://boxholm.skola24.se

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag! Vi är angelägna att inga missförstånd sker som kan innebära att vi inte uppmärksammar att en elev saknas när skoldagen börjar.

Har du tappat bort din inloggning eller lösenord kan du kontakta Rose-Marie Bruhn utbildningssekreterare, och uppge din mailadress då skickas det ut nya aktiveringskoder.

Skollagen ställer krav att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. SMS-tjänsten innebär att när någon lärare markerar oanmäld frånvaro för en elev kommer det att sändas ett SMS-meddelande till vårdnadshavare. Det skickas bara ett SMS/dag och elev för den oanmälda frånvaron, dvs även om eleven har oanmäld frånvaro på fler lektioner än en.

I frånvaroportalen - Skola24 - kan du ta del av ditt barns schema, göra frånvaroanmälan, bekräfta frånvaro, få en grafisk översikt över frånvaron, se klasslistan och kontakt-information till lärarna. Vi har SMS-avisering som skickas vid ogiltig och oanmäld frånvaro. Det finns en även en MobilApp för Skola24 där du kan frånvaroanmäla ditt barn mm.

Har ditt barn fått ogiltig frånvaro ska du gå in i Skola24 och bekräfta att du tagit del av ditt barns frånvaro.

Här nedan finns det lathund för hur man ska aktivera sitt konto .
Lathund: Aktivering av konto.pdf Pdf, 543 kB.

Skola 24 får ett nytt uppdaterat utseende måndag 2021-04-12.
Här finns guider/filmer hur du gör och ser olika saker i Skola24 NXT.

Kontakt

Rose-Marie Bruhn, Utbildningssekreterare
E-post: Rose-marie.bruhn@boxholm.se
Telefon: 0142-895 86