Arbetslag år F-3

På Vällaren finns det två arbetslag (temagrupper):

F-klass, Kaprifolen, Solrosen och år 1

Kaprifolens förskoleklass
Solrosens förskoleklass
1A
1B


År 2 och år 3

2A
2B
3A
3B