Välkommen till Vällaren, F-3

På Vällaren detta läsår 2018/2019 går 161 elever från
Förskoleklass till år 3 (F-3).

På Vällaren finns det två förskoleklasser (Kaprifolen och Solrosen)
och sex grundskoleklasser (1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B).

På Vällaren finns det fyra fritidshemsavdelningar:
Kaprifolen, Solrosen, fritidsklubben och Gullvivan.

Tiderna för Förskoleklass är:
måndag - fredag kl 08.00-13.00.
Tiderna för år 1 är:
måndag - fredag kl 08.00-13.10
Tiderna för år 2 är:
måndag kl 08.00-13.50
tisdag-fredag kl 08.00-13.10
Tiderna för år 3 är:

måndag kl 08.00-13.50
tisdag kl 08.00-13.40
onsdag kl 08.00-13.30 
torsdag kl 08.00-14.00
fredag kl 08.00-13.10

Den gemensamma skoldagen innebär ett utökat samarbete mellan
fritids och år 1-3 och mer utrymme under skoldagen för rörelse och
välbehövliga pauser för barnen.