Välkommen till Stenbockskolan år 7-9

Detta läsår 2018/2019 går 144 elever i år 7-9 fördelat på 6 klasser.