Välkommen till Stenbockskolan år 7-9

Detta läsår 2017/2018 går 140 elever i år 7-9 fördelat på 6 klasser.