Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE 1, Stenbockskolan - Vällaren

Rektor
Christina Nessvi, 896 28

Samordnare
Kristina Johansson, 896 04

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04
1A         Camilla Bruhn
1B         Mari Enell Johansson
2A         Madelene Torvaldsdotter                                          
2B         Pia Sundling
3A         Alexandra Carstensen                            
3B         Linda Sunnerstam                           

Övriga lärare 
Lisbeth Eckeskog/Spec, 896 04
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Monika Wallin, 896 04
Karolina Johansson, 896 04
Emma Lärking, 89604
Maria Sjöstedt, 89604
Henrik Tengvall/Idh, 895 63
Ralf Lundell/Sltm, 895 84
Peter von Heideken/Sltm, 895 84
Karin von Heideken/Sltx, 896 03
Liselotte Fasth, 896 03
Tina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga
Sofie Unemo

Elevassistenter
Kim Nylander, 896 04
Sandra Eriksson, 896 04
Cecilia Staaf, 896 04

Förskoleklasser/Fritidshem

Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90
Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand
Ronja Wallgren
Sandra Eriksson

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                            
Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson
Lolita Ekman
Cecilia Staf
Sandra Eriksson
Amanda Laurell                                      

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-446 32 07
Kristina Hedenlund
Maria Sjöstedt
Helen Lantz

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89
Beatrice Svahn
Kim Nylander
Tobias Möller

Tjänstlediga
xxx

REKTORSOMRÅDE 2, Stenbockskolan - Ställaren och Valsaren

Rektor
Conny Oskarsson, 895 97

Biträdande rektor
Jonas Wass, 895 90

Skolvärd                                  
Ann-Christine Eriksson, 895 85  

Elevvård
Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Elin Hansson, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

Skolbibliotekarie                                 
Ida Bengtsson, 895 83  

Studie- och yrkesvägledare
Rebecka Karlsröm, 895 77

IT-strateg
Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23
 

Klassföreståndare 4-9

Klass 4ANiclas Gustafsson, 895 99

Klass 4B 
Josefin Hoffman, 895 99

Klass 5A
Paula Leto, 895 99

Klass 5B
Elin Nilsson, 895 99

Klass  6A
Heléne Boman, 895 99

Klass  6B
Anita Thudeen, 895 99

Klass  7A
Ing-Marie Andersson/So, 895 88
Ralf Lundell/Sltm/Tk, 895 84
Malin Pettersson/Mu, 895 91

Klass 7B
Mikael Andersson/No/Ma, 895 96
Peter von Heideken/Sltm/Tk, 895 84
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03

Klass 8A
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94
Torbjörn Andersson/So/Sv, 895 94

Klass 8B
Johan Birath/SO, 895 88
Maria Lindberg/Idh/Hkk, 895 63

Klass 9A 
Josef Djerf/En/Alt-B, 895 91
Brianne Nigro/E, 895 91

Klass 9B
Lena Blomqvist/Bl/Sv, 895 94
Helene Folkesson/Förb/Sv, 895 94

Övriga lärare
Ann-Katrin Carpholm/Spec, 895 99
Fredrik Joelsson/Spec, 895 99
Anette Lindgren/Spec, 895 88
Maria Holmqvist/E/Sv, 895 91
Shirley Pinoé Öberg/Sp, 895 91
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94
Dominik Dolenec/NO/Ma, 895 96
Mona Ekeblad/HKK,895 95
Torbjörn Andersson/SO/Sv, 895 94
Henrik Tengvall/Id, 895 63
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03
Karin von Heideken/Sltx, 896 03
Sandra Yngve/E-resurs, 896 13  
Lisa Johansson/E-resurs/NO, 896 13
Helena Stålhandske/E-resurs/Sv, 896 13
Christian Jonsson/Förb/Sv, 895 96
Kenneth Karlsson/Fr, 895 94
Ulrik Söderhielm, 895 88
Caroline Halin, 895 88

Tjänstlediga
xx  

Elevassistenter
Mats Frejd/Stora E 896 13
Maria Hall/Lilla E, 896 13
Mikael Nylander, 895 99
Cecilia Staaf, 895 99

VUXENUTBILDNINGEN

Rektor
Conny Oskarsson, 895 97

Studie- och yrkesvägledare
Rebecka Karlström , 895 77

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Lena Karlsson, 896 11
Helena Hildén Jonsson, 896 11
Zainab Hameed, 896 11