Välkommen till Stenbockskolan år 4-6

Detta läsår (2017/2018) finns det på Ställaren (år 4-6) sex klasser.
Totalt är det 116 elever.