Välkommen till Stenbockskolan år 4-6

Detta läsår 2018/2019 finns det på Ställaren (år 4-6) sex klasser.
Totalt är det 111 elever.