Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan MH

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se


Rektor 4-9

Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn, 895 86

Skolvärd
Ann-Christine Eriksson, 895 85

Elevhälsa
Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Camilla Avenstedt Malmberg, måndag jämn vecka, fredag udda vecka
Emma Pettersson, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

Elevcoach
Daniel Arveberg, 073-536 12 48

Skolbibliotekarie
N.N., 895 83

Studie- och yrkesvägledare
Ida Lyckbåge, 895 77

IT-strateg
Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23

Klassföreståndare 4-6, Personalrum tfn 895 99
4A Paula Leto
4B Beatrice Stende
5A Heléne Boman
5B Maria Andersson
6A Niclas Gustafsson
6B Helena Stålhandske

Klassföreståndare 7-9
Klass 7A 
Torbjörn Andersson/So/Sv, 895 94
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94

Klass 7B
Maria Lindberg/Idh/Hkk, 895 63
Malin Edborg/En/Alt-B, 895 94
Karin von Heideken/Sltx, 896 03

Klass  8A
Josef Djerf/En/Alt-B, 895 91
Brianne Nigro/E, 895 91

Klass 8B
Helene Folkesson/Förb/Sv, 895 94
Jenny-Maria Boij/Bl/Sv, 895 74

Klass 9A
Ing-Marie Andersson/So, 895 88
Ralf Lundell/Sltm/Tk, 895 84
Malin Pettersson/Mu, 895 91

Klass 9B
Liselotte Fast/Sltx, 896 03
Mikael Andersson/No/Ma, 895 96
Peter von Heideken/Sltm/Tk, 895 84

Övriga lärare
Linette Heinebäck/Spec Ma 4-9, 895 88
Monicka Odenslätt/Spec Sv 4-9, 895 88
Christian Jonsson/Förb/Sv, 895 96
Maria Holmqvist/E/Sv, 895 91
Dominik Dolenec/Ma/NO, 895 96
Terése Wallberg Davidsson/Ma/NO, 895 96
Mari Enell Johansson, 896 04
Elisa Pereira Olivares/M2SPA, 895 91
Mona Ekeblad/HKK, 895 95
Henrik Tengvall/Id, 895 63
Sandra Yngve/Elevstödet, 896 13 
Lena Thörn Wennerqvist/Elevstödet, 896 13
Ulrik Söderhielm, 895 88
Caroline Halin, 895 99
Janet Åkesson,895 88

Tjänstlediga
Elin Nilsson, 895 99

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan GRS (Grundsärskola)


Rektor 4-9

Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Klassföreståndare , Personalrum tfn 896 13
7E Aina Sjölund
8E Aina Sjölund

Övriga lärare
xxx

Övriga personal
Gisela Skog, assistent

VUXENUTBILDNINGEN

Rektor
Jonas Cannervik-Wass, 895 90

Studie- och yrkesvägledare
Ida Lyckbåge , 895 77

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Zainab Hameed, 896 11
Carola Hovbrandt, 896 11