Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE, Stenbockskolan

Rektor
Conny Oskarsson, 895 97

Biträdande rektor
Jonas Wass, 895 90

Skolvärd
Ann-Christine Eriksson, 895 85

Elevhälsa
Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Lillemor Forsberg, kurator, 895 87, 070-338 96 56 (börjar efter höstlovet 2018)
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

Skolbibliotekarie
Ida Bengtsson, 895 83

Studie- och yrkesvägledare
Rebecka Karlsröm, 895 77

IT-strateg
Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04
1A         Alexandra Carstensen                            
1B         Linda Sehlstedt
2A         Camilla Bruhn
2B         Mari Enell Johansson
3A         Madelene Torvaldsdotter                                          
3B         Pia Sundling                    

Förskoleklasser/Fritidshem

Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90
Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand
Ronja Wallgren
Sandra Eriksson

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                            
Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson
Lolita Ekman
Cecilia Staf
Sandra Eriksson
Amanda Laurell                                      

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-446 32 07
Kristina Hedenlund
Maria Sjöstedt
Helen Lantz

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89
Beatrice Svahn
Kim Nylander
Tobias Möller

Klassföreståndare 4-6, Personalrum tfn 895 99

Klass  4A
4A Heléne Boman
4B Maria Andersson
5A Niclas Gustafsson
5B Helena Stålhandske
6A Paula Leto
6B Elin Nilsson

Klassföreståndare 7-9

Klass 7A 
Josef Djerf/En/Alt-B, 895 91
Brianne Nigro/E, 895 91

Klass 7B
Jenny-Maria Boij/Bl/Sv, 895 94
Helene Folkesson/Förb/Sv, 895 94

Klass  8A
Ing-Marie Andersson/So, 895 88
Ralf Lundell/Sltm/Tk, 895 84
Malin Pettersson/Mu, 895 91

Klass 8B
Mikael Andersson/No/Ma, 895 96
Peter von Heideken/Sltm/Tk, 895 84
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03

Klass 9A
Christian Jonsson/Förb/Sv, 895 96
Torbjörn Andersson/So/Sv, 895 94

Klass 9B
Johan Birath/SO, 895 88
Maria Lindberg/Idh/Hkk, 895 63

Övriga lärare
Anette Lindgren/Spec, 895 88
Maria Holmqvist/E/Sv, 895 91
Shirley Pinoé Öberg/Sp, 895 91
Dominik Dolenec/NO/Ma, 895 96
Mona Ekeblad/HKK, 895 95
Torbjörn Andersson/SO/Sv, 895 94
Malin Edborg, 895 99
Henrik Tengvall/Id, 895 63
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03
Karin von Heideken/Sltx, 896 03
Sandra Yngve/Elevstödet, 896 13  
Lisa Johansson/Elevstödet/NO, 896 13
Kenneth Karlsson/Fr, 895 94
Janet Åkesson/Ty, 895 94
Ulrik Söderhielm, 895 88
Caroline Halin, 895 88
Lisbeth Eckeskog/Spec, 896 04
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Karolina Johansson, 896 04
Emma Lärking, 896 04
Maria Sjöstedt, 896 04
Tina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga
Sofie Unemo, 896 04
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94

Elevassistenter
Maria Hall/Elevstödet, 896 13
Mikael Nylander, 895 99
Kim Nylander, 896 04
Sandra Eriksson, 896 04
Cecilia Staaf, 896 04

VUXENUTBILDNINGEN

Rektor
Conny Oskarsson, 895 97

Studie- och yrkesvägledare
Rebecka Karlström , 895 77

PARKETTEN

Malin Ström, kokerska, 896 11
Lena Karlsson, 896 11
Helena Hildén Jonsson, 896 11
Zainab Hameed, 896 11