Skolskjuts

Skolskjutsansvarig:

Pernilla Pettersson 0142-895 78
alt. Ronny Sjögren för frågor som rör skolskjutsen för Åsbo

Skolskjutsentreprenörer:

Boxholms Taxi

0142-502 00