Skolråd

Skolråd
På Åsbo skola har vi ett skolråd där varje klass representeras. Under läsåret är Anna Lund ansvarig lärare.

På skolrådsmötena tar vi upp frågor som berör hela skolan. Här har eleverna chansen att påverka sin vardag. Det blir ett sätt att praktisera demokrati.

Till varje möte har klassrepresentanterna med sig frågor som har tagits upp i den egna klassen. Efter att frågorna har diskuterats i skolrådet är det dags för representanterna att berätta för sin klass vad som beslutades på mötet.  

Skolrådet har under åren ordnat t ex  

  • Djurens dag
  • Konserter
  • Uppträdande